Welovetiszato
Welovetiszato

Egyházi pecsétes téglák gyűjteménye – Tiszaszentimre

Ahol megszólalnak a kövek…

2012 nyarán a Tiszaszentimrei református templom felújítása közben különlegesen szép egyházi pecsétes téglákat találtak, melyeken egyszerre tükröződött elődeink lokálpatriotizmusa, hazaszeretete és egyházszeretete. A templomhajót: 1772-es évszámos, TSZIRE = Tiszaszentimre, a tornyot pedig Reforma.Ek = Református Eklézsia és TSZI.EK = Tiszaszentimrei Eklézsia feliratú téglákból építették.

Ebből a felfedezésből származott az ötlet, hogy a templomtorony kihasználatlan alsó részében téglamúzeumot nyissanak, ahol a tiszaszentimrei beszélő téglákon túl helyet kaptak a Kárpát-medence összes egyházi téglája, melyek az anyaországból, Kárpátaljáról, Felvidékről, Erdélyből és Délvidékről származnak. A múzeum jelenleg 200 ilyen bélyeges téglát tartalmaz, melyeken izraelita, római katolikus, görög katolikus, evangélikus és református bélyegek vannak.

A téglamúzeum különlegességei:

– Lokálpatrióta: tartalmazza Tiszaszentimre egyházi és nemesi tégláit (akik az elmúlt 200 évben Tiszaszentimrén éltek)
– Hungarikum: a Kárpát-medencében több mint 30 ezer fajta pecsétes tégla található, ez egyedülálló az egész világon! Ez a téglamúzeum kézzelfogható közelségbe hozza ezt az óriási örökséget, ennek is az egyházi szeletét.
– Ökumenikus: itt békében megfér egymással minden Kárpát-medencei felekezet téglája (izraelita, római katolikus, görög katolikus, evangélikus, református és unitárius)
– Kárpát-medencei: itt minden leszakadt országrészből vannak téglák
– 1848-as részleg: van néhány 1848-as vonatkozású téglánk is.