Welovetiszato
Welovetiszato
Welovetiszato
 • heti program
 • Podcast

Feszt!Eger facebook játékszabályzat

bcsheinz
·
2019. május 7.
Feszt!Eger facebook játékszabályzat
 1. Játék szervezője

A We Love Tisza-tó Nonprofit Kft., a welovetiszato.hu weboldal tulajdonosa, mint Szervező üzenőfali nyereményjátékot hirdet a https://www.facebook.com/welovetiszato/ weboldalon az oldal -és leendő felhasználói számára.

A játék lebonyolításával összefüggő feladatokat a Szervező látja el.

 1. A játék időtartama

A nyereményjáték 2019.05.01-től 2019.05.26-ig tart.
A nyereményjáték három időszakra oszlik. Az első szakaszban a 2019.05.01-2019.05.12. közötti válaszadók vesznek részt. Sorsolás 2019.05.13.
A második szakaszban a 2019.05.13-2019.05.19. között érkezett válaszadók vesznek részt. Sorsolás: 2019.05.20.
A harmadik szakaszban a 2019.05.20-2019.05.26-között beérkezett válaszadók vesznek részt. Sorsolás 2019.05.27.

 

 1. Játék menete

A játékosoknak az oldalon bármely, a nyereményjátéra felhívó poszt alatt, kommentben kell megírniuk a feltett kérdésre a választ a megadott határidőig. A játék időtartama alatt és határidőig megírt választ adók között kisorsoljuk a 4. pontban található nyereményt. A játék a megadott határidővel lezárul, utána érkezett válaszok már nem érvényesek.

 

 1. Nyeremény

A nyereményjáték teljes ideje alatt 15 db páros belépő kerül kisorsolásra a 2019. 05.30 és 2019.06.01. között megrendezett Feszt!Eger rendezvényre. A nyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható.

 

 1. A sorsolás időpontja és a nyertes kiértesítése

A sorsolás három alkalommal kerül megrendezésre, mind a három alkalommal 5db páros belépőjegy kerül kisorsolásra.
A sorsolások időpontjai:

2019.05.13.
2019.05.20.
2019.05.27.

A nyertesek nevét a Szervező Facebook bejegyzésben teszi közzé saját üzenőfalán a sorsolások napján. Ezzel a nyertes értesítése megtörtént, további kötelezettsége a Szervezőnek a Nyertesek irányába nincs. A kiírást követően a megadott határidőig áll rendelkezésére a Szervezőket felkeresni.

 

 1. A sorsolás menete

A Szervező a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással kiválaszt 5 nyertest és 5 (tartalék) pótnyertest a sorsolás időpontjáig beérkező válaszadók közül.

A tartaléknyertesek a sorsolás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben az előttük álló nyertes nem jelez vissza, nem fogadja el a nyereményt, vagy valamilyen kizáró ok miatt kizárásra kerül a játékból.

Szervező a nyertest a nyereményjáték kommentjében értesíti. A nyertesnek a nyeremény elfogadásáról 2 munkanapon belül Facebook üzeneten keresztül vissza kell jeleznie a Szervezőnek. A nyertes által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, stb.) a Szervező felelősséget nem vállal. A Szervező nem kötelezhető arra, hogy a gépi sorsolás menetét nyilvánossá tegye.

A Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben a kötelezettségüknek a Szervező ismételt felszólítása ellenére sem tesznek eleget, különösen, ha a nyereményt határidőben nem veszik át vagy az átvétel helyét az erre való felszólítást követő 2 munkanapon belül nem közlik, és a nyeremény átvétele ezért meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt pedig az emiatt felmerült kárért semmilyen felelősség nem terheli.

 

 1. Kik vehetnek részt a játékban?

A játékon azon Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező 18 év feletti természetes személyek, felhasználók vehetnek részt, akik elfogadják a játék részvételi szabályzatát, és teljesítik a játékleírásban foglaltakat. A játék Szervezője az esetlegesen előforduló hibás, megtévesztő, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal, továbbá ennek ellenőrzésére nem köteles.

 

 1. Személyes adatok kezelése

A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával az adatvédelmi tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően kezeli.

 

 1. Adózás és költségek

A nyeremény járulékos költségeit a Szervező és a nyeremény felajánlója viseli, ami a 15 db Feszt!Eger páros belépőt és annak átadását érinti. A Szervező ezen felül nem vállal semmilyen felelősséget a felhasználásért és annak körülményeiért. A belépők érvényességét és hitelességét a Támogató vállalja. A nyeremény másra át nem ruházható, pénzre át nem váltható.

 

 1. Kik nem vehetnek részt a játékban?

A játékban nem vehetnek részt a Szervező munkatársai, családtagjai, valamint az általuk megbízott ügynökség munkatársai és családtagjai. A játék Szervezője az esetlegesen előforduló hibás, megtévesztő, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal, továbbá ennek ellenőrzésére nem köteles.

 

 1. Facebook mentesítési nyilatkozat

A Facebook nem vállal felelősséget a játékért, nem szponzorálja, nem adminisztrálja azt!

 

 1. További rendelkezések

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására, illetve kiegészítésére. A játékszabályzat lényeges változásáról a Szervező haladéktalanul értesíti a résztvevőket. A résztvevők ilyen esetben dönthetnek a nyereményjátékban való részvétel folytatásáról.

Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, a We Love Tisza-tó Nonprofit Kft. Facebook oldalán privát üzenetben vagy a tartalom@welovetiszato.hu e-mail címen kérhető tájékoztatás.

 

Tiszafüred, 2019. 05. 01.