Welovetiszato
Welovetiszato
Welovetiszato
  • heti program
  • Podcast

A Hortobágy őre: Szilágyi Attila természetőr

bcsheinz
·
2020. november 25.
A Hortobágy őre: Szilágyi Attila természetőr

A természetőr Hortobágy pusztáin több, mint hatóság. A puszta és élővilágának szeretete nélkül megőrzése is lehetetlen feladat lenne.

Portréfilm Szilágyi Attilával, a Hortobágy természetőr szolgálat feladatairól, felelősségéről és szeretetéről. 

A videót köszönjük Koncz-Bisztricz Tamásnak!

A természetőr munkája

(forrás: HNP)

A természet

A természetőr jogintézménye Magyarországon, így a Hortobágyi Nemzeti Park területén is 35 éve létezik, jogállása, feladatai, jogosultságai és kötelességei azonban az utóbbi másfél évtizedben jelentősen megváltoztak. A természetvédelmi őr 1992 óta köztisztviselő, jogosultságait és kötelességeit pedig az 1997. évi CLIX. törvény II. fejezete, majd annak 2005. évi módosítása a korábbiakhoz képest jelentősen kibővítette. Feladatellátásának részletes szabályait a miniszteri rendeletként 2000-ben megjelent és 2006-ban módosított Szolgálati Szabályzat állapítja meg.

A gyűjtőfogalomként alkalmazott „természetvédelmi őr” a különböző szolgálati beosztású állami természetvédelmi őröket és az önkormányzati természetvédelmi őrt együttesen jelenti.

Az állami természetvédelmi őrök a nemzeti park igazgatóságok szervezetében működő Természetvédelmi Őrszolgálat tagjai. A szolgálat illetékessége kiterjed az ország teljes közigazgatási területére. Feladata a természeti és a védett természeti területek és értékek, továbbá a régészeti lelőhelyek és leletek megóvása, őrzése, károsításának megelőzése. A kis létszámú Természetvédelmi Őrszolgálat kiemelt feladata az ország 840 ezer hektár védett természeti területének és a védett természeti értékeknek az őrzése, felügyelete. A hazai növény- és gombafajok közül 735, az állatfajok közül pedig 965 faj védett. Feladat emellett a természet általános védelme, vagyis a kiemelt oltalom alatt nem álló természeti értékek és területek, így például az erdők, a vad- és a természetes halállomány természetvédelmi őrzése, valamint a régészeti lelőhelyek felügyeleti ellenőrzése is.

A Hortobágyi Nemzeti Park területén természetőr munkáját az állampolgárok önkéntesen és intézményesen polgári természetőrként segíthetik.

Az állami természetvédelmi őr sokrétű szakmai, természetvédelmi kezelési feladatot lát el. Emellett intézkedésre jogosult és kötelezett, önvédelmi és más technikai eszközökkel ellátott hatósági személy, fokozott büntetőjogi védelemmel. A szolgálat tagjainak többsége felsőfokú szakképzettséggel rendelkezik.

Törvényi felhatalmazás alapján az állami természetvédelmi őr legáltalánosabb jogosultsága és egyben kötelessége:

• a természet és a régészeti örökség védelmére vonatkozó előírások betartásának ellenőrzése. Ez a védett és védelem alatt nem álló természeti értékek és területek, valamint a régészeti lelőhelyek és leletek védelmére vonatkozó valamennyi jogszabály és hatósági előírás (határozat) betartásának az ellenőrzését jelenti.

Jó tudni: a természetőr jogosultságai és kötelességei – és nem csak a Hortobágy területén, a Tisza-tónál is!

• a természet és a régészeti örökség védelmének érdekeit sértő, természeti értéket, területet, vagy régészeti lelőhelyet veszélyeztető vagy károsító jogellenes cselekményt elkövető vagy azzal alaposan gyanúsítható személy feltartóztatása és igazoltatása, csomagjának, ruházatának és járművének átvizsgálása,

• jogellenesen szerzett természeti érték vagy régészeti lelet, és a veszélyeztetéshez vagy károsításhoz használt eszköz visszatartása,

• a természet vagy a régészeti örökség védelmével összefüggő bűncselekmény elkövetésének tettenérése vagy megalapozott gyanúja esetén az elkövető személy elfogása, rendőri szervhez előállítása vagy visszatartása,

• jogszerű intézkedéssel szembeni ellenszegülés megszüntetésére kényszerítő eszköz (testi kényszer, bilincs, rendőrségi gázspray, szolgálati kutya) alkalmazása,

• a természet vagy a régészeti örökség védelmével összefüggő jogszabálysértés esetén szabálysértési vagy büntető, illetve közigazgatási eljárás kezdeményezése,

• jogszabályokban meghatározott esetekben helyszíni bírság kiszabása.

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata 1780 000 ha-on látja el feladatát, csaknem teljesen lefedve Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéket. Ebből 156 118 ha országos jelentőségű védett természeti terület, ahol a természetőr a vadon ura, legyen az Hortobágy vagy a Bükk.

Címkék:
  • természet